Provozní řád Eurocampu Barbora

1. Provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor pro: chaty (samotný pobytový řád chat je v sekci chaty a uvnitř chatek), stany, karavany a obytná auta v areálu Eurocampu Barbora, dle mapy areálu.

2. Příjezd do Eurocampu Barbora:
Check in – 14.00 hod
Check out – 10.00 hod
Nebo dle telefonické dohody.

3. V prostoru campu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za pobyt, dle aktuálního ceníku nebo dle registrace v rezervačním systému Eurocampu Barbora. Každý ubytovaný obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní na stan, karavan či obytn auto. Všichni ubytovaní mají volný přístup na placenou pláž u vodní nádrže Barbora.

4. Provozní doba recepce
a) hlavní sezóna (15. 6. – 15. 9. ) od 8.00 do 21.00 hod.
b) mimo hlavní sezónu (15. 4. – 14. 6. a 16. 9. – 15. 10. ) od 14.00 do 19.00 hod, případně dle telefonní domluvy.

5. Host, který se ubytuje po 22.00 hod, je povinen uhradit ubytování za celou noc.

6. Po uhrazení zálohy na klíče, dostane návštěvník
campu svazek klíčů od sociálního zařízení a
vjezdu do campu. Tento svazek klíčů se vrací
v den odjezdu. V případě neodevzdání nebo
ztráty, není nárok na vrácení zálohy.

7. Hosté jsou povinni udržovat v sociálním zařízení pořádek a komunální odpad dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech campu.

8. Sociální zařízení (toalety, chemická výlevka, umyvadla a sprchy) jsou určena pouze pro hosty Eurocampu Barbora, kteří jsou povinni v tomto zařízení udržovat pořádek.

9. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze v železných ohništích nad úrovní travnatého povrchu.

10. Parkování vozidel může být pouze v boxu stanu, obytného auta nebo karavanu a vedle chaty v celkovém počtu – 1x auto. Ostatní auta musí stát v kempovém parkovišti.

11. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu zakázána.

12. Pitná voda – pouze pro hosty Eurocampu Barbora a je jí možno odebírat pouze u sociálního zařízení kempu, označené cedulkou „ Pitná voda“.

13. Mytí nádobí a vylévání chemického záchodu je pouze u sociálního zařízení kempu, v místech tomu určených, označených cedulkou s piktogramy.

14. Psi se mohou pohybovat po campu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich uklízet jejich exkrementy.

15. V době od 22.00 hod do 07.00 hod je nutno dodržovat noční klid v celém Eurocampu Barbora.

16. Provoz areálu Eurocampu Barbora je od 15. 4. do 31. 10.

Kontakty: Pavel Tetřev + 420 606 648 898
Recepce: + 420 606 026 571
E – mail: recepce@eurocampbarbora.cz
Webové stránky: eurocampbarbora.cz

Za dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel Eurocampu Barbora – Pavel Tetřev.
Provozovatel si vyhrazuje právo určitých změn Provozního řádu, dle nově vzniklých situací v campu, ale pouze po včasném upozornění návštěvníků campu na tabuli INFORMACÍ EUROCAMPU BARBORA.

Oldřichov 15.4. 2024 Eurocamp Barbora
Pavel Tetřev